Registreringsbesiktning

Vi kontrollerar bland annat att fordonet uppfyller de miljö- och utrustningskrav som finns, och fastställer fordonets identitet och annan teknisk data som behövs.

Registreringsbesiktning

En registreringsbesiktning genomförs för er säkerhet på nya, ombyggda eller importerade fordon.

TSFS 2010:87 2 kap. Uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.

1 § Den som ställer in ett fordon till registreringsbesiktning ska lämna

1. uppgifter som styrker att krav i fråga om beskaffenhet och utrustning för fordonet är uppfyllda, och

2. övriga tekniska uppgifter om fordonet som behövs för genomförande av besiktning och rapportering till vägtrafikregistret.

Transportstyrelsen har infört krav på ursprungskontroll för att minska antalet bilstölder och förfalskningar inom EU. En ursprungskontroll måste genomföras på importerade fordon av Transportstyrelsen innan ett ackrediterat kontrollorgan kan utföra en registreringsbesiktning. För mer information hänvisar vi till Transportstyelsens hemsida.

Lite mer allmänt att läsa om regler för import och registrering finns på Konsument europas
hemsida.

Boka tid!?

Kontrollbesiktning:

031-3186280

Registreringsbesiktning (Ex. Importfordon och ombyggda fordon), Enskilt godkännande, Lyft-och Kranbesiktning, Lämplighet-och Mopedbesiktning samt ADR (Transport av farligt gods):

031-3186281Hitta till oss

Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan 24, 422 46 Hisings Backa.
En ny bilprovning i Göteborg. Vi var först med att konkurrera med Bilprovningen om den tunga trafiken.