031-3186280/-81 | info@fordonsprovarna.se

Lyftbesiktning / Kranbesiktning

Besiktning av lyftanordningar styrs av de grundläggande kraven i Arbetsmiljölagen och de utfärdade föreskrifterna av Arbetsmiljöverket. Bakgavellyftar som sitter monterade på fordon som används i yrkesmässig trafik skall kontrolleras vartannat år. Maskindrivna fordonskranar vars lastmoment är större än 12 tonmeter och som används i yrkesmässig trafik skall kontrolleras vart 12 månad. Vid godkänd lyft-/kranbesiktning applicerar vi en skylt som talar om att fordonet genomgått en godkänd besiktning samt när nästa besiktning skall genomföras.