Kontrollbesiktning

Här är exempel på de delar vi kontrollerar. Vill du vara med under besiktningen går det bra, då får vi chans att både berätta och visa dig ditt fordon.

Kontrollbesiktning

Se exempel nedan på de delar vi kontrollerar i en besiktning enligt föreskrift TSFS 2017:54.

Stomme

 • rostskador/sprickor på bärande konstruktion
 • golv
 • hjulhus
 • vitala infästningar

Hjul och styrsystem

 • fram-/bakvagn
 • fjädring
 • däck och styrdetaljer

Drivsystem

 • motor
 • bränsle-, el- och avgassystem
 • kraftöverföring

Bromssystem

 • prestanda
 • funktion
 • manövrering
 • reglering
 • transmission
 • parkeringsbromsen

Övrigt

Till exempel draganordning, vissa kontrollampor och hastighetsmätare.

Karosseri

 • bilbälten
 • vindrutor
 • dörrar
 • lastsäkringsutrustning

Kommunikationssystem

 • strålkastare
 • blinkers
 • fram- och baklyktor
 • reflexer
 • vindrutetorkare och -spolare
 • signalanordning
 • backspeglar

Miljökontroll

Vi mäter halter av koloxid (CO) och kolväten (CH) vid tomgång, koloxid- och lambdavärdet vid förhöjt varvtal. Vi mäter även opacitetsvärdet (värdet av partiklar och sot i avgaserna) på dieselbilar samt bedömer bullernivån. OBD kontroll utförs på lätta personbilar och lastbilar.

Boka tid!?

Kontrollbesiktning:

031-3186280

Registreringsbesiktning (Ex. Importfordon och ombyggda fordon), Enskilt godkännande, Lyft-och Kranbesiktning, Lämplighet-och Mopedbesiktning samt ADR (Transport av farligt gods):

031-3186281Hitta till oss

Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan 24, 422 46 Hisings Backa.
En ny bilprovning i Göteborg. Vi var först med att konkurrera med Bilprovningen om den tunga trafiken.