ADR-besiktning

ADR är en förkortning för “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road” och betyder “europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg”.

ADR-besiktning

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utfärdar föreskrifter om inrikes väg- och terrängtransporter av farligt gods. I dessa föreskrifter föreskrivs att även fordon för enbart inrikesväg- och terrängtransport av farligt gods ska uppfylla kraven i ADR. För att få utföra ADR första och återkommande krävs att företaget är ackrediterat av Swedac. ADR-återkommande skall göras varje år.

Boka tid!?

Kontrollbesiktning:

031-3186280

Registreringsbesiktning (Ex. Importfordon och ombyggda fordon), Enskilt godkännande, Lyft-och Kranbesiktning, Lämplighet-och Mopedbesiktning samt ADR (Transport av farligt gods):

031-3186281Hitta till oss

Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan 24, 422 46 Hisings Backa.
En ny bilprovning i Göteborg. Vi var först med att konkurrera med Bilprovningen om den tunga trafiken.