031-3186280/-81 | info@fordonsprovarna.se

ÄNDRADE PRISER FROM. 1 APRIL

Priser som ändras (exkl.moms)                         gamla                 nya

<3,5 TON                                                                 480                      500

3,5 TON LUFT 3-4 AX.                                            1320                    1440

3,5 TON LUFT 5+ AX.                                             1320                    1600

BUSS LUFT                                                              1592                    1720

A2L                                                                           616                      680

ADR FÖRSTA                                                           1160                    1280